asksprava.eu
Aktuality a novinky

Úřední hodiny

Po    8.00 - 12.00   12.45 - 17.00
St     8.00 - 12.00   12.45 - 17.00

Průvodce změnou správce

Nebojte se změnit současnou situaci při správě Vašeho domu -  správa nemovitostí s námi je tím správným řešením.

Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme:

• se svoláním shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí)
• výpovědí původnímu správci domu
• uzavřením mandátní smlouvy na novou správu domu
 
Vyřídíme za Vás:
• na základě plné moci společenství / bytového družstva vyzveme původního správce nemovitosti k předání dokumentů SVJ / BD v termínech potřebných pro plynulý přechod domu.
• oznámíme všem dodavatelům, se kterými má SVJ / BD smluvní vztah, změnu správce domu a korespondenční adresy
• oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty

Přihlášení proběhlo v pořádku.

Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.