asksprava.eu
Aktuality a novinky

Úřední hodiny

Po    8.00 - 12.00   12.45 - 17.00
St     8.00 - 12.00   12.45 - 17.00

Správa nebytových prostor

Nabízíme Vám své  dlouholeté zkušenosti se správou:

-  obchodních  center
-  kancelářských domů
-  výrobních objektů
-  skladových objektů

Komplexní služby v oblasti správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochrany jejich zájmu.
V rozsahu služeb daných príslušnou smlouvou o správě nemovitosti přebíráme, jako správci, povinnosti vlastníka nemovitosti, vyplývající z platných zákonu a prováděcích předpisů, vč. Odpovědnosti, a to v oblasti provozně technické, stavebně technické, ekonomické, právní, realitní, inženýrské a dalších činností, dle požadavku vlastníka a vzájemné dohody.

 

Realitní činnost

 • veřejná prezentace volných prostor v nemovitosti
 • realitní činnost – vyhledání vhodných nájemců na volné prostory, zajištění prohlídek prostor
 • zajištění kompletního právního servisu – nájemní smlouvy, vypracování předávacích protokolů, atd.
 • ostatní poradenský servis

Realitní činnost zajištujeme v případě, kdy se v nemovitosti mají uvolnit nebo uvolní nebytové či bytové prostory. Provozně technická činnost

 • zajištění dodávek služeb (médií) spojených s užíváním budov (napr.: el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, provoz výtahu, VZT, STA, apod.) a to bun na účet vlastníka nebo přímo na účet správce
 • vzajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníku, údržba trávníku a dřevin
 • zajištění drobné údržby
 • vedení evidence nájemců nebytových prostor
 • přebírání a předávání nebytových prostor podle pokynu vlastníka
 • vyhodnocení provozních nákladů, případné návrhy úsporných opatření

Stavebně technická činnost

 • vedení technické evidence domu a nebytových prostor
 • vystavování a vedení tzv. passportu domu, nebytových prostor
 • zajištění provedení provozních revizí technických zařízení nemovitosti dle príslušných prováděcích předpisů státního odborného dozoru a CSN (zejména: plyn, elektro, hromosvod, výtah, PO)
 • zajištování rozsáhlejších oprav, úprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů, vč. kontroly provedení a správnosti účtovaných cen – stavební dozor
 • pravidelné hodnocení stavu nemovitostí, vč. podávání návrhu na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce
 • plnění povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů
 • zajištování znaleckých a odborných posudků

Ekonomická činnost

 • předpis nájemného, dle pokynu vlastníka a v souladu s prováděcími předpisy ( stanovení regulovaného nájemného )
 • změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti s prubežnými změnami vyplývajícími z aktualizace právních norem a v závislosti na cenách dodavatelů
 • kontrola úhrad nájemného, služeb
 • po marném uplynutí lhůty, vyplývající z upomínky k zaplacení, vymáhání pohledávky, v součinnosti s vlastníkem
 • vyúčtování služeb, spojených s užíváním nebytových prostor a společných částí, a to na jednotlivé nájemce a kontrola úhrady tohoto vyúčtování
 • předkládání vyúčtování nákladů, spojených s provozem nemovitostí, formou účetní uzávěrky

Právní činnost

 • zastupování vlastníka v případě likvidace pojistných událostí
 • příprava veškerých potřebných podkladu pro právní vymáhání pohledávek, rozhodčí či soudní řízení, pro exekuce
 • součinnost firemního právníka při právních konzultacích, týkajících se spravované nemovitosti

Speciální nabídka

 • konzultace a poradenství
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu výkonu správy (technická, stavební, ekonomická apod.)
 • zimní údržba – sníh, námraza, rampouchy, posyp, atd.
 • letní údržba – sečení trávy, prořezávání stromů a keřů, apod.

Pokud ve výčtu činností nenajdete Vámi požadovanou službu, lze ji po domluve podmínek připojit. Naopak pokud nejakou službu vyžadovat nebudete, lze ji odebrat.

Přihlášení proběhlo v pořádku.

Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.